HR-RAIL
NMBS
INFRABEL
 
 
 
 
 
 
 
jawoord
Niet
 
 
Jawoord
Niet
 
Ik wens een vakbondsbijdragen van 16 euro / maand met terugvordering van de jaarpremie van 130 euro
Ik wens een vakbondsbijdragen van 5 euro / maand zonder terugvordering van de jaarpremie.